Het oliedispersiebad

1. De ontwikkeling
Al sinds oeroude tijden nemen mensen een bad en voelen zich beter door de vitaliserende kracht van water en warmte. In 1937 ontwikkelde Werner Junge het oliedispersiebad, als een bij die tijd passende uitbreiding van het therapeutische baden. Wat waren de omstandigheden die aanleiding waren tot deze uitvinding?

In de eerste plaats was dat het gegeven van een ernstig zieke moeder, die leed aan een hevige actinomycose van het kaakbeen met hoge koorts, en waarbij de reguliere geneeskunde van die tijd (van voor de antibiotica) aan het eind van zijn mogelijkheden was gekomen. Op zoek naar hulp raadpleegde haar man Franziska en Werner Junge. Daar kwam bij dat vlak daarvoor de eerste cursus voor artsen van Rudolf Steiner, "Geesteswetenschap en geneeskunde", was gepubliceerd. Werner Junge nam zijn nieuwe boek erbij om daarin te gaan zoeken naar 'het' idee, en het boek viel, als toevallig, open op een bepaalde bladzijde. Zodoende kwam hij bij een passage in de 15e voordracht, waarin R. Steiner het met nadruk wenselijk noemt om fijnverdeelde olie in een bad te verwerken omdat zodoende het ik-warmteorganisme kan worden versterkt. Op hetzelfde moment herinnerde Werner Junge zich het lemniskaat- en wervelprincipe van de synthetische geometrie en liet een glasblazer een geschikt wervelapparaat maken. Na het eerste oliedispersiebad voelde de patiŽnte een weldadig gevoel op de aangedane plaats, de koorts zakte, in de loop van de serie baden van vier weken (3 baden per week) herstelde ze en is nu 96.

2. Het oliedispersieapparaat volgens Werner Junge
Het is een met nauwkeurig handwerk gemaakt glazen apparaat dat zonder elektromotor en zonder emulgatoren of andere toevoegingen de olie zeer fijn in het water verdeeld. Het toegevoerde water veroorzaakt in een kleine glazen ballon een wervelstroming; in het centrum daarvan wordt er, via een glazen trechter, langzaam zo'n 3 tot 5 ml van de gekozen badolie aangezogen. Na het verwervelen stroomt het dan licht melkachtig troebel geworden badwater in een mooie klokvorm vanuit het apparaat in de badkuip. Welk dynamisch, farmaceutisch proces vindt er in het wervelcentrum plaats?

Hoe dichter het water in de werveling bij het centrum komt, des te groter wordt de stroomsnelheid, totdat in de wervelkern een omslag plaatsvindt: de dynamiek van druk en zwaarte slaat om in zuigkracht en lichtheid. Daar vindt dan de onder normale omstandigheden niet mogelijke verbinding van olie en water plaats, waarbij zeer kleine waterdruppeltjes worden gevormd die zijn omgeven door een heel dun olielaagje. Daardoor ondergaat de olie een maximale oppervlaktevergroting.

3. Fysiologisch effect
In de laatste 30 jaar is er onder brede lagen van de beschaafde bevolking een neiging tot verval van het warmteorganisme te zien: in het geheel genomen wordt de lichaamstemperatuur lager, de dagelijkse fysiologische temperatuurvariaties worden minder groot, het vermogen om met koorts te reageren op infecties wordt minder en wordt vaak, door de behandeling met antipyretische en antibiotische middelen, nog verder verzwakt. Deze vaak niet opgemerkte tendens is in feite een waarschuwingssignaal, want daardoor neemt de gevoeligheid voor chronisch sclerotiserende en degeneratieve aandoeningen toe. Het hygiŽnische, profylactische en therapeutische belang van het oliedispersiebad moet worden gezien in dat grotere verband.

De praktische uitvoering van de baden, gezien vanuit de antroposofische verpleegkunde, wordt beschreven in de bijdrage van Birgit Schopper: vooral bij ernstig zieke patiŽnten is het werken volgens deze aanwijzingen een belangrijke voorwaarde voor de gewenste reactie van het warmteorganisme. Een door te weinig zorgvuldigheid per ongeluk optredende afkoeling kan het verloop van de ziekte negatief beÔnvloeden.

Het warmteorganisme van de mens in het algemeen en in het bloed in het bijzonder is van groot belang omdat het de drager is van de individualiserende vormgevingsimpulsen van het ik-organisme. Het olievormende proces in de plant is eveneens een warmteproces. Met name de in de warmte van de zon van de Middellandse Zee rijpende olie van de olijf is verzadigd van warmtekwaliteit, en om die reden worden de ritmisch behandelde plantenextracten voor de badoliŽn van WALA op basis van deze olijfolie gemaakt.

Men zou kunnen zeggen dat het ik-organisme via het bad zeer kleine olie-warmte-kiemen in het bloed kan opnemen. Via de uitwisseling met het plantaardige olievormende proces en de assimilatie ervan krijgt het menselijke ik-organisme nieuwe kracht om zich sterker te engageren met de vorming van eigen warmte en eventueel onderkoelde organen weer sterker te betrekken in het geheel van het warmtecomplex. Dit is objectief te controleren aan de hand van de temperatuursverhoging tijdens de slaap.

4. Klinische ervaringen
In de afgelopen 60 jaar is veel praktische ervaring opgedaan met het oliebad. Dr. Hermfried Kunze heeft zich, samen met de fysiotherapeute Lisa Ehni, intensief met deze behandelwijze bezig gehouden.

Een in 1993 in de Merkurstab gepubliceerde lijst van indicaties vormt een samenvatting van de ervaring die hij tijdens zijn leven heeft opgedaan. In 1996 heeft Dr. W. Rimpau in de Merkurstab zijn ervaringen met rozemarijnoliedispersiebaden bij pijnlijke neuropathiŽn gepubliceerd. Klinisch wordt het oliebad ook toegepast in de badafdelingen van de antroposofische georiŽnteerde ziekenhuizen.

Informatie over de verkrijgbaarheid van het apparaat en verdere literatuur is verkrijgbaar bij:

Fa. Indruk
Wetering 41 1862 HN BERGEN NH
Telefoon: (072) 589 6699
E-mail: info@firma-indruk.nl

Werner en Franziska Junge
Med. Bademeister en Masseure
Michelbuch 39
73102 Birenbach
Duitsland

Dr. med. Franziska Roemer
Dorfstrasse 7
73087 Eckwšlden
Duitsland

Het apparaat wordt eenvoudigweg aan de watertoevoer van de douche geschroefd en met zuignappen op de rand van de badkuip bevestigd.

Artikel uit WALA MED (zomernummer 2001). Overname uitsluitend met bronvermelding!