winkelmandje 
menu

Massage 

In-company training voor zorginstellingen  

Doelgroep: verzorgenden, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden

Geachte heer, mevrouw,

Wij willen u graag attent maken op ons nieuwe incompany aanbod: een eendaagse massage training voor uw zorgmedewerkers. Op eenvoudige en plezierige wijze maken zij zich vaardigheden eigen die direct inzetbaar zijn in hun dagelijkse werk met zorgbehoevenden.

De basis van deze massagetraining vormen de handgrepen die ontwikkeld zijn vanuit de ritmische massage. Uitgangspunt van de ritmische massage is harmonisering. Er wordt in de handgrepen geen gebruik gemaakt van druk, zwaarte en kracht. Daarin onderscheidt de ritmische massage zich van andere massagevormen: zij is in het algemeen zeer geschikt voor zorgbehoevenden, in het bijzonder voor ouderen.

Bescherming is één van de basisbehoeften van de mens. Aan die basisbehoefte geven wij invulling door ons op allerlei manieren te omhullen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze kleding en aan het dak boven ons hoofd.

Vooral direct na onze geboorte is omhulling door aanraking van wezenlijk belang. Zij maakt het mogelijk dat wij een goede verbinding met ons lichaam ontwikkelen. Het directe lichaamscontact tussen moeder en kind schenkt het vertrouwen dat nodig is voor de opbouw van een gezond eigen lichaamsschema.

Deze ervaring begeleidt ons gedurende ons hele leven en sluimert op de achtergrond als (basis)zekerheidsgevoel, dat door aanraking steeds opnieuw gevoed wordt. Aanraking stimuleert het gezonde levensgevoel en geeft rust, ontspanning, minder angst. De eenvoudige handgrepen ontleend aan de ritmische massage, kunnen hiertoe een enorme hulp bieden.

Deze in-company trainingen kunnen de verzorging van deze basale levenskwaliteiten binnen uw instelling tot een dagelijks verankerde praktijk maken!

Voor aanvullende informatie en/of een afspraak, kunt u contact opnemen met Chris Vree of Liesbeth Vree-Kokken.

Met een vriendelijke groet,

Chris Vree